vakantierooster

Schoolvakanties

Herfstvakantie:             van 19-10-2019 tot en met 27-10-2019
Kerstvakantie:               van 21-12-2019 tot en met 05-01-2020
Voorjaarsvakantie:        van 22-02-2020 tot en met 01-03-2020
Meivakantie:                 van 25-04-2020 tot en met 05-05-2020
Pinkstervakantie:          van 30-05-2020 tot en met 07-06-2020
Zomervakantie:             van 18-07-2020 tot en met 30-08-2020

Studiedagen                (alle leerlingen vrij)
maandag         23 september 2019
vrijdag              6 december 2019
maandag         6 januari 2020
vrijdag             7 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag      13 april 2020
Hemelvaart     21 mei 2020
maandag         25 mei 2020
maandag         29 juni 2020

Lesvrije middagen
Vrijdag 12-12-2019  om 12.15  (geldt voor groep 5 t/m 8,  middag voor de kerstvakantie)
Vrijdag 17-07-2020  om 12.15   (geldt voor groep 5 t/m 8, middag voor de zomervakantie)
Donderdagmiddag 30-01-2020 om 12.15 (alleen  groep 1 t/m 4 hebben een extra vrije middag).