Brede wijkschool

Mozaïek de Bongerd is een brede wijkschool. We nemen een centrale plaats in, in de wijk en onderhouden actief relaties met tal van vrijwilligers, instellingen en organisaties. Wij werken nauw samen met:
 • Gemeente Veenendaal
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Welzijnsstichting Veens
 • Sportservice Veenendaal
 • Kwink Kinderopvang
 • Bibliotheek Veenendaal
 • Vluchtelingenwerk
 • Somalische Vereniging Veenendaal
 • Project 'Scoren in de wijk'
 • diverse vrijwilligers
 • Toptaal

De thema's van de samenwerking zijn: 
- veilig spelen in de wijk
- de bibliotheek in school
- versterking van de keten consultatiebureau-VVE- basisschool
- gezond leven en bewegen
- zwemles voor kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers
- voorkomen van pesten
- afstemmen van de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en school
- meedenken over de toekomst van de wijk
- ondersteuning bij opvoeding en opvoedingsvragen
- verwijzen voor ondersteuning bij het invullen van formulieren
- doorbreken van de spiraal van erfelijke armoede

De samenwerking is voortdurend in beweging. Waar we mogelijkheden zien, breiden we deze uit.