Groep Blauw

Nieuwkomersklas bovenbouw

De nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die nog maar kort in Nederland verblijven en waarvan de ouders een verblijfstatus hebben gekregen. Ze komen uit de brandhaarden van de wereld en worden over het algemeen door Vluchtelingenwerk Nederland of één van de andere basisscholen in Veenendaal aangemeld.

In de nieuwkomersklas worden de kinderen ´ondergedompeld´ in de Nederlandse taal.  Dat doen we minimaal één jaar. Daarna kijken we òf en wanneer de kinderen kunnen doorstromen naar een reguliere groep. Naast de extra aandacht voor de Nederlandse taal volgen de kinderen zo veel mogelijk de gebruikelijke schoolvakken. Mozaïek Bongerd beschikt over een viertal gespecialiseerde leerkrachten die gezamenlijk het lesprogramma van deze klassen ontwikkelen. Daar zijn we best trots op.

In de nieuwkomersklas bovenbouw vangen we kinderen op die qua sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling in de bovenbouw thuis horen. Alhoewel er geregeld speels wordt geleerd, behoort het echte spelende leren tot het verleden. Er worden 'meters gemaakt'. Ook voor deze klas geldt dat de leerkrachten onderwijs op maat maken.