Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan is een plan waarin WereldKidz nadenkt over hoe het onderwijs er de komende jaren moet uitzien. Stel dat je in 2020 een school binnenloopt, wat zie je dan? En wat zie je niet meer? Natuurlijk willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, maar hoe doen we dat op zo'n manier dat ze succesvol zullen zijn?

Volgens ons is het vooral belangrijk:
- dat kinderen hun talent ontwikkelen
- dat ze zich de vaardigheden van de 21ste eeuw eigen maken
- en dat we dat samen met de ouders doen.

Klik hier voor het strategisch beleidsplan.