Welkomstwoord

Welkom op de website van Mozaïek Bongerd

WereldKidz-school Mozaïek Bongerd is een veelkleurige basisschool in Veenendaal Centrum-Zuid. Al onze kinderen hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Dat zorgt ervoor dat we ons best moeten doen om elkaar goed te begrijpen. 'Respect hebben' en 'echt luisteren' zijn voor ons dan ook belangrijke waarden. Alleen zo kunnen we op een vreedzame manier met elkaar samenleven.  

Mozaïek Bongerd is een openbare basisschool. Dat betekent dat elk kind bij ons welkom is. Wij respecteren alle geloofsrichtingen en levensovertuigingen en bieden daar ruimte aan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit hun persoonlijke achtergrond leren leven in de Nederlandse samenleving en er een constructieve bijdrage aan leveren. Zo dragen wij bij aan een samenleving die al even veelkleurig is als onze school.   

Wilt u dit alles eens met eigen ogen zien, dan bent u van harte welkom! Voor een afspraak belt u 0318 52 63 33.

OBS Mozaïek Bongerd
De Bongerd 3
3901 KC Veenendaal
Telefoon: 0318 - 52 63 33

Mozaïek Bongerd: gewoon goed onderwijs!